Krzysztof Grochla

 

Pracuję w IITiS PAN w Gliwicach na stanowisku Profesora Instytutu, gdzie kieruję Zespołem Internetu Rzeczy. W ramach pracy naukowej zajmuje się badaniem efektywności protokołów i sieci telekomunikacyjnych, projektowaniem protokołów i algorytmów dla sieci bezprzewodowych LP WAN oraz systemami wykrywania bliskości i lokalizacji urządzeń. Jestem autorem ponad 100 artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych, w tym 8 artykułów z Impact Factor i 3 przyznanych patentów w USA.

Posiadam doświadczenie w realizacji dużych projektów badawczo-rozwojowymi: kierowałem 5 projektami o wartości powyżej mln zł, uczestniczyłem w 4 międzynarodowych projektach B+R, w tym w 2 kierowałem pracami jednego z partnerów) oraz w zarządzaniu projektami. Przez 9 lat pracowałem w firmie Proximetry Poland, w tym przez 8 lat na stanowisku kierownika komórki B+R, realizując i kierując szeregiem prac B+R zakończonych wdrożeniem. Współpracowałem jako ekspert m.in. z Komisją Europejską (EASME), NCBiR, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bulgarian National Science Fund w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie projektów B+R. W ramach programu "Top 500 Innovators" uczestniczyłem w 2 miesięcznym szkoleniu z zarządzania i komercjalizacji badań na Uniwersytecie Stanforda. Jestem również doświadczonym wykładowcą, prowadziłem wykłady i zajęcia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uczestniczę w pracach grup standaryzacyjnych: CEN/TC 294/WG 7 oraz LoRa Alliance.Next page: Publikacje