Krzysztof Grochla

 

Pracuję w IITiS PAN w Gliwicach, gdzie kieruję Zespołem Internetu Rzeczy. Pełnie funkcje Kierownika B+R w projekcie "Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast – Smart City IoT" - POIR.04.01.04-00-00005/17

W ramach pracy naukowej zajmuje się badaniem efektywności protokołów i sieci telekomunikacyjnych, projektowaniem protokołów i algorytmów dla sieci bezprzewodowych oraz architekturą oprogramowania systemów sieciowych. Napisałem pracę doktorską pt. "Dobór parametrów mechanizmów kształtowania ruchu protokołu IP", obronioną 21 grudnia 2007. Jestem autorem ponad 100 artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych, w tym 5 artykułów z Impact Factor.

Posiadam doświadczenie w realizacji dużych projektów badawczo-rozwojowymi (kierowałem 5 projektami o wartości powyżej mln zł, uczestniczyłem w 4 międzynarodowych projektach B+R, w tym w 2 kierowałem pracami jednego z partnerów) oraz w zarządzaniu projektami. W ramach programu "Top 500 Innovators" uczestniczyłem w 2 miesięcznym szkoleniu z zarządzania i komercjalizacji badań na Uniwersytecie Stanforda. Jestem również doświadczonym wykładowcą, prowadziłem wykłady i zajęcia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.Next page: Publikacje