Projekty i inne doświadczenie

Udział w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych:

 1. Koordynator polskiego zespołu badawczego w projekcie "Modelowanie wielkoskalowych sieci Internetu Rzeczy opartych o komunikację radiową niskiej mocy i dużego zasięgu LoRa" dofinansowanym w ramach NAWA Polonium
 2. Opiekun naukowy w projekcie "Methodology for Increasing the Dependability of Information Systems for Critical Use with a Heterogeneous Wireless Interface” (No2022/45/P/ST7/0345), dofinansowanym przez NCN w ramach programu Polonez 2 BIS
 3. Wykonawca, kierownik jednego z etapów w projekcie "Ekosystem Intelligence Augmentation dla analityków sieci dystrybucji wody", POIR.01.01.01-00-1414/20, okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2023
 4. Kierownik prac po stronie podwykonawcy w projekcie: "HybridMeshMeet: opracowanie hybrydowego systemu wykrywania relacji bliskości opartego na rozproszonej sieci mesh na potrzeby przemysłu spotkań.", dofinansowanych przez NCBiR w ramach poddziałania 1.1.1, okres realizacji projektu: 01.08.2020-28.02.2023
 5. Kierownik B+R w projekcie „Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury Internetu rzeczy inteligentnych miast – Smart City IoT”, dofinansowanego przez NCBiR w ramach poddziałania 4.1.4 PO IR okres realizacji 01.03.2018 r. – 27.05.2021 r., Wartość projektu: 8 224 466,81 zł, kwota dofinansowania: 6 148 420,61 zł
 6. Kierownik projektu LIDER „Optymalizacja i równoważenie obciążenia w sieciach bezprzewodowych nowej generacji”, dofinansowany przez NCBiR, o wartości 1 135 tyś zł, okres realizacji 01.01.2013 r. – 30.09.2016 r.
 7. Kierownik w projekcie: „Efektywne zArządzanie Sieciami Telekomunikacyjnymi składającymi się z milionów urządzeń, Program – Innotech, numer projektu: HI2/184126; Czas trwania: od 2013 do 2014. Efekt końcowy: Opracowanie algorytmów i mechanizmów dla systemu zarządzania heterogenicznymi sieciami bezprzewodowymi złożonymi z milionów urządzeń, Wartość projektu: 4 888 340 zł, kwota dofinansowania: 2 772 325 zł
 8. Kierownik w projekcie: „Grid AirSync: System Zarządzania dla Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych, Program – POIG, numer projektu: UDA-POIG.01.04.00-24-022/11; Czas trwania: od 2011 do 2013. Efekt końcowy: Opracowanie systemu zarządzania siecią dedykowanego dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid Wartość projektu: 4 417 800 zł, kwota dofinansowania: 2 226 790 zł
 9. Kierownik w projekcie: „Autonomic Airsync: System Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji, Program – POIG, numer projektu: UDA-POIG.01.04.00-24-036/09 UDA-POIG.04.01.00-24-036/09; Czas trwania: od 2009 do 2011 – (część B+R), od 2012 do 2014 (część wdrożeniowa), Wartość projektu: 8 567 427 zł, kwota dofinansowania: 3 931 907 zł
 10. Kierownik prac po stronie partnera projektu: „Smart Radiolink – optymalizacja łącza radiowego, Inicjatywa EUREKA, numer projektu: E! 6732/32/NCBiR/11;Czas trwania: od 2011 do 2013. Efekt końcowy: Opracowanie oprogramowania zapewniającego unikanie interferencji i optymalny dobór parametrów radiowych dla stacji bazowych WiMAX , Wartość projektu: 1 648 084 zł (część realizowana przez Proximetry Poland), kwota dofinansowania: 1 185 107 zł
 11. Kierownik zespołu badawczego w ramach Projektu INNOTECH-K3/HI3/20/228040/NCBR/14 "Technologia międzyplatformowego współdzielenia zawartości w mobilnych grach sieciowych współtworzonych przez użytkowników", Incuvo Sp. z o.o., 2014 - 2015, Wartość projektu: 2 267 139 zł, kwota dofinansowania: 1 000 409 zł, dofinansowany przez NCBiR w ramach programu INNOTECH
 12. Wykonawca w projekcie „Inteligentny system matchmakingu typu użytkownik-zawartość lub użytkownik-użytkownik, przeznaczony dla gier online dla wielu graczy” POIR.01.02.00-00-0130/16, Incuvo Sp. z o.o. , Wartość projektu: 3 238 075,35 zł, kwota dofinansowania: 2 407 471,67 zł, dofinansowany przez NCBiR w ramach programu GAMEINN
 13. Wykonawca w projekcie „EU MESH - Enhanced, Ubiquitous, and Dependable Broadband Access using MESH Networks, 7 Program Ramowy, numer projektu: 215320; od 2008 do 2010. Wartość projektu: 1 648 084 zł (część realizowana przez Proximetry Poland), kwota dofinansowania: 1 185 107 zł
 14. Udział w projekcie EuroNGI (2003 – 2006) – projekt badawczy finansowany w ramach VI Programu Ramowego dotyczący sieci komputerowych następnej generacji
 15. Udział w projekcie EuroFGI (2006 – 2008) – projekt badawczy finansowany w ramach VI Programu Ramowego dotyczący sieci komputerowych przyszłej generacji
 16. Wykonawca w projekcie „Modele dynamiki transmisji, sterowania zatłoczeniem i jakością usług w Internecie” 2010 – 2012 Grant własny MNiSW nr N N516 479640
 17. Wykonawca w projekcie „Metody i modele dla kontroli zatłoczenia i oceny mechanizmów jakości usług w Internecie następnej generacji” (Grant własny MNiSW nr N517 025 31/2997)
 18. Wykonawca w projekcie „Metody i narzędzia rozproszonego modelowania sieci bezprzewodowych” (Grant własny MNiSW nr N516 407138)
 19. Wykonawca w projekcie „Dobór parametrów mechanizmów kształtowania ruchu protokołu internetowego IP” (3 T11C 040 27, 2004 – 2006, grant promotorski)
 20. Wykonawca w projekcie „Metody i modele dla kontroli zatłoczenia i oceny efektywności mechanizmów jakości usług w Internecie następnej generacji” (N517 025 31/2997, 2006 - 2008)
 21. Wykonawca w projekcie „Transformata „konturkowa” w zastosowaniu do kodowania i transmisji obrazów stereoskopowych w skalowalnych strumieniach multimedialnych” (3 T11C 045 30, 2006 - 2008)
 22. Wykonawca w projektach zleconych przez BAP Image Systems GmbH, „Studium możliwości wykorzystania algorytmów z JPEG2000 w dedykowanym systemie pilotażowym (IE64/1GHz)” i „Studium wykonalności implementacji algorytmów JPEG2000 na DSP TMS320C6414 i FPGA z Xilinx” realizowanych w ramach programu PROINNO II Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (2004-2007).
 23. Wykonawca w projekcie „Nano i kwantowe systemy informatyki” (7 T11C 017 21, 2001 - 2003)

 

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych

 • COST WiNeMO – członek komitetu zarządzającego
 • COST AAPELE – członek komitetu zarządzającego

(a)    Członkostwo w komitetach programowych konferencji:

 1. Członek Programme Committee: 31th International Symposium on the Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems, MASCOTS 2023, Stony Brook, USA
 2. Co-chair: 30th International Symposium on the Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems, MASCOTS 2022, Nice, France
 3. Członek Programme Committee: 2022 4th International Electronics Communication Conference, July 8-10, 2022, Tokyo, Japan
 4. Członek Programme Committee: THE 14TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 11-13 OCT VALENCIA, SPAIN
 5. Członek Programme Committee: 15th Workshop on Computer Aspects of Numerical Algorithms (CANA'22), FedCSIS 2022, Sofia, Bułgaria
 6. Członek Organizing Committee: Computer science protecting human society against epidemics, June 28-29 2021 – online
 7. Publicity Chair, Członek Programme Committee: The MASCOTS 2021 Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems, November 3-5, 2021, Technically sponsored by IEEE
 8. Członek Programme Committee: TSP 2021 : 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)
 9. Członek Programme Committee: THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ULTRA MODERN TELECOMMUNICATIONS AND CONTROL SYSTEMS, 25-27 October
 10. Członek Programme Committee: The MASCOTS 2020 Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems, November 17-19, 2020
 11. Członek Programme Committee: TSP 2020 : 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)
 12. Członek Technical Program Committee ICMMI 2019 - International Conference on Man-Machine Interactions, Kraków, Polska, October 2-4, 2019
 13. Członek Technical Program Committee – 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 1-3, 2019, Budapest, Hungary
 14. Członek Program Committee oraz Technical Area Leader: 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences, Poznań 2018
 15. Członek International Technical Program Committee - 11th International Symposium on Communication Systems, Networks, and Digital Signal Processing, Budapest 2018, Hungary
 16. Członek Technical Program Committee - 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 4-6, 2018, Athens, Greece
 17. Członek Technical Program Committee - 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, Moscow 2018, Russia
 18. Członek Technical Program Committee – ICACCI 18 – 7th International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics, Bangalore 2018, India
 19. Członek Technical Program Committee ICUMT 2017 - The 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, Munich, Germany, November 6-8 2017
 20. Członek Technical Program Committee TSP 2017 - 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Barcelona, Spain, July 5-7, 2017
 21. Członek Technical Program Committee ICMMI 2017 - International Conference on Man-Machine Interactions, Kraków, Polska, October 3-6, 2017
 22. Członek Technical Program Committee ICOCOE 2017 - 4th International Conference on Communication and Computer Engineering (ICOCOE), April 18 – 20 2017, Penang, Malaysia
 23. Członek Technical Program Committee ICUMT 2016 - The 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, Lisbon, Portugal on 18 – 20 October, 2016
 24. Członek Technical Program Committee CECNet 2016, International Conference on Electronics, Communications and Networks, Macau, China
 25. Członek Technical Program Committee ISCIS 2016 Computer and Information Sciences 31st International Symposium, Kraków, Polska
 26. Członek Technical Program Committee TSP 2016 – International Conference on Telecommunication and Signal Processing, Vienna
 27. Członek Technical Program Committee CECNet 2015, International Conference on Electronics, Communications and Networks, Shanghai, China
 28. Członek Technical Program Committee ICACCI-2015 - Advances in Computing,  Communications and Informatics, Kerala, India
 29. Członek Technical Program Committee ISCIS 2015 Computer and Information Sciences 31st International Symposium, London, UK
 30. Członek Technical Program Committee ICUMT 2015 - The 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, Brno, Czech Republik, 6–8  October, 2015
 31. Członek Technical Program Committee ICMMI 2015 International Conference on Man-Machine Interactions, Chocież, Polska
 32. Członek Technical Program Committee ISCIS 2014 – 29th International Symposium on Computer and Information Sciences, October 27-28th, 2014, Krakow, Poland
 33. Członek Technical Program Committee CECNet 2014 – The 4th International Conference on Electronics, Communications and Networks, Dec.12th-15th,2014 Beijing, China
 34. Członek Technical Program Committee 2014 IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics, 7 - 8 April 2014, Penang, Malaysia
 35. Członek Technical Program Committee IEEE HPCC 2013 – 15th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, Nov 13, 2013 - Nov 15, 2013, Zhangjiajie, China
 36. Członek Technical Program Committee HET-NET 2013 – Seventh International Open Conference HET-NETs 2013 (IFIP) ‘Performance and Security Modelling & Evaluation of Cooperative Heterogeneous, Nov 11, 2013 - Nov 13, 2013, Ilkley, UK
 37. Członek Technical Program Committee IEE HotMesh 2011 – The 3rd IEEE Workshop on Hot Topics in Mesh Networking, June 20, 2011 - Lucca, Italy

Udział  w  komitetach  organizacyjnych  międzynarodowych  i  krajowych  konferencji  naukowych:

 1. Publicity Co-Chair na konferencji MASCOTS 2023 Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (140 pkt, Stony Brook, NY, USA)
 2. Co-Chair na konferencji MASCOTS 2022 Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (140 pkt, Nice, France)
 3. Publicity Chair na konferencji MASCOTS 2021 Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (140 pkt, online)
 4. Publicity Co-Chair na konferencji MASCOTS 2020 Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (140 pkt, online)
 5. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences, 20-21 wrzesień 2018, Poznań
 6. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences, 20-21 wrzesień 2018, Poznań
 7. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 31st International Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS 2016 October 27-28th, 2016, Krakow
 8. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, KSTIT 2016
 9. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 29th International Symposium on Computer and Information Sciences ISCIS 2014, October 27-28th, 2014, Krakow, Poland
 10. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Polish Teletraffic Sympiosium 2012, PTS 2012, Zakopane, Grudzień 2012
 11. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Performance Modelling and Evaluation of Heterogeneous Networks HET-NETs 2010, Zakopane 14-16 stycznia 2010
 12. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Polish Teletraffic Sympiosium 2007, PTS 2007, Zakopane, 20-21 września 2007
 13. Członek komitetu organizacyjnego EuroNGI Workshop on New Trends in Modeling, Quantitative Methods and Measurements, Zakopane, 27-29 czerwca 2004
 14. Członek komitetu organizacyjnego: 8th Polish Teletraffic Symposium, Zakopane 2001

 

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego

1.     Promotor Pomocniczy w przewodzie doktorskim mgra inż. Konrada Połysa - Praca pt. „Dobór parametrów mechanizmów równoważenia obciążenia i przełączania użytkowników w sieciach LTE”, IITIS PAN, 26.01.2018

2.     Promotor Pomocniczy w przewodzie doktorskim mgra inż. Mariusza Słabickiego - Praca pt. „Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych”, Politechnika Śląska, 17.10.2017

 

 

 


Previous page: Publikacje